+359895026017 | +359878489000
гр. Самоков, ул. Отец Паисий 13

Category В града

6 юни

Байракли джамия 

Байракли джамия или Йокуша джамия е мюсюлмански храм в българския град Самоков. Джамията e паметник на културата с национално значение. Джамията е строена в средата на 19 век, вероятно от български майстори. Джамията има голямо молитвено помещение с размери 14 на 14,8 метра. Четири свободни колони в центъра държат паянтов барабан, увенчан с дървен купол. Предмолитвеното помещение е паянтово аркадно преддверие с втори етаж за затвореното женското отделение. […]

READ MORE

6 юни

Екопътека Лаго

Екопътеката „ЛАГÓ“ започва като продължение на Туристическата градина, разположена в южната част на града ни в посока Боровец и с изглед към Рила. Пътеката лъкатуши покрай Източният бряг на р. Искър между борове и храсталаци. Пейки и мостчета допълват красотата на природата. Екопътеката е чудесно място за разходка и отдих на самоковци и техните гости.

READ MORE

6 юни

Парк Ридо

В средата на Самоковската котловина се издигат възвишения с тектонски произход. Едно от тях —Ридо — е превърнато в крайградски парк, който продължава към връх Дъбова глава (1127 м) — един от предпланинските склонове на Рила. Този гол сега връх някога е бил покрит с трудно проходима дъбова гора, откъдето е наследил и името си. […]

READ MORE