+359895026017 | +359878489000
гр. Самоков, ул. Отец Паисий 13

Байракли джамия или Йокуша джамия е мюсюлмански храм в българския град Самоков. Джамията e паметник на културата с национално значение.

Джамията е строена в средата на 19 век, вероятно от български майстори. Джамията има голямо молитвено помещение с размери 14 на 14,8 метра. Четири свободни колони в центъра държат паянтов барабан, увенчан с дървен купол. Предмолитвеното помещение е паянтово аркадно преддверие с втори етаж за затвореното женското отделение. Минарето е със спираловидна тухлена украса. Джамията отвън и отвътре е богато изписана с орнаменти от зографите от Самоковската школа – Иван Иконописец, Христо Йовевич и Коста Вальов.

източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2)